Strefa relaksu

/ Strefa relaksu / Produkty eko, czyli jakie?

Dodano:

Produkty eko, czyli jakie?

Produkty eko, czyli jakie?

 

Agata Budzińska

 

Wraz z trendem na zdrowy tryb życia i ekologiczną żywność przyszła również moda na znakowanie żywności. Pojawiające się oznaczen1ia mają gwarantować wysokiej jakości produkty ekologiczne. Jednak nie zawsze każdy znak „bio” to zapewnia. Którym więc oznaczeniom można zaufać?

 

Dla wielu osób zdrowy tryb życia staje się coraz ważniejszy. Częściej niż kiedyś zwraca się dziś uwagę na skład żywności i jej pochodzenie. Przyznawane przez różne instytucje znaki ekologiczne są gwarantem, że kupowane przez konsumentów produkty powstały w większości ze składników ekologicznych i że przy ich wytworzeniu nie ucierpiało środowisko. Niektóre z tych znaków zapewniają też o tym, że osoby wytwarzające ekologiczną żywność zostały za swoją pracę sprawiedliwie wynagrodzone, a przedsiębiorstwo prowadzone jest zgodnie z demokratycznymi zasadami. Ekoznaki są więc gwarancją lepszej jakości produktów i produkcji – to dlatego produkty tak odznaczone bywają droższe od pozostałych.

 

Warto jednak pamiętać, że napis „bio” w większości produktów nie jest tego rodzaju gwarantem. W Polsce nie funkcjonuje oznaczenie przyznawane przez instytucje specjalizujące się w tej dziedzinie. Gwarancją ekologicznej żywności są jedynie odpowiednie oznaczenia, ale nie napis „bio”. Na polskim rynku istnieją znaki nadawane przez Unię Europejską, stowarzyszenia czy centra badań. To właśnie one zapewniają o wysokiej jakości i ekologicznej produkcji żywności. Aby produkt otrzymał taki symbol musi spełniać restrykcyjne warunki przyznawania oznaczeń.

 

Euroliść

Wszyscy producenci paczkowanych produktów ekologicznych wytwarzanych na terytorium Unii są zobligowani do umieszczania tego europejskiego logo na swoich produktach. Zapewnia on, że produkty spełniają wymagania znajdujące się w rozporządzeniu Unii Europejskiej w sprawie rolnictwa ekologicznego.

 

Przyznawanie tego logo ma spełniać dwa zadania – wspierać sektor rolnictwa ekologicznego oraz zapewniać konsumentów o sprawdzonym pochodzeniu i wysokiej jakości kupowanej żywności. Jest to też gwarant tego, że produkty zostały wytworzone przynajmniej w 95% ze składników ekologicznych. Oznacza to, że nie zostały modyfikowane genetycznie i nie posiadają GMO.

 

Ekoland

Znak ten przyznawany jest przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi. Jest to gwarant produkcji przyjaznej środowisku i używania nawozów naturalnych, z jednoczesnym zachowaniem naturalnego obiegu substancji odżywczych.

 

Aby gospodarstwo otrzymało takie oznaczenie, musi spełnić szereg warunków. Nie może stosować wypalania trawy ani roślin zmodyfikowanych genetycznie (GMO).

 

Oprócz tego musi użytkować ziemię tak, aby zachować jej bioróżnorodność, a także są zobowiązuje się do prowadzenia wypasu zwierząt niezagrażającego faunie łąkowej oraz ochrony wody i gleby.

 

Znak certyfikowanego rolnictwa ekologicznego

Przyznawany jest przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Centrum jest kontynuatorem instytucji powołanej już w 1958 roku przez Radę Ministrów przyznającej oznaczenia wyrobów znakiem jakości. Aby dzisiaj uzyskać takie oznaczenie, producenci muszą respektować europejskie normy ekologiczne w zakresie m.in. produkcji roślinnej, zwierzęcej, produkcji grzybów czy pszczelarstwa.

 

Poznaj dobrą przyszłość

Oznaczenie ekologiczne przyznawane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Otrzymują je artykuły rolno-spożywcze, które są kontrolowane przez szereg instytucji. Najpierw produkt musi spełnić wymagania Programu Poznaj Dobrą Żywność, następnie zostaje oceniany przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej oraz przez Kolegium Naukowe ds. jakości produktów żywnościowych programu Poznaj Dobrą Żywność. Poprzez przyznanie pozytywnej oceny gwarantuje się m.in., że w produktach jest nie więcej niż 2% soli (to ograniczenie nie dotyczy niektórych produktów) oraz że produkty mięsne nie zawierają dodatku mięsa oddzielanego mechanicznie od kości.

 


Ekologiczny połów ryb

Znak Marin Stewardship Council – Certyfikat Zrównoważonego Rybołówstwa

Oznaczenie to przyznawane jest przez organizację o tej samej nazwie, powstałej w 1997 roku. Otrzymują je produkty, które całkowicie spełniają zasady zrównoważonego rybołówstwa. Oznacza to, że odbywa się ono w sposób przyjazny dla ekosystemów i bezpieczny dla populacji zwierząt. Powstanie produktu, oznakowanego MSC, nie przyczyniło się do degradacji środowiska, a połów ryb respektował standardy prawne lokalne, narodowe i międzynarodowe.

 

Fair Trade

Dla ekologicznego produkowania żywności ważne są nie tylko produkty. Liczy się także Sprawiedliwy Handel, czyli Fair Trade. Jest to także nazwa znaku ekologicznego, przyznawanego przez organizacje zrzeszone w Fairtrade Labeling Organizations International. Pod hasłem Fair Trade kryją się pewne podstawowe wartości i idee dotyczące prowadzenia handlu. Są to m.in.: utrzymanie uczciwej ceny, którą producenci otrzymują za swoje produkty oraz zachowanie bezpiecznych i opartych na zasadach szacunku praktyk handlowych. To także dbanie o sprawiedliwe płace i odpowiednie warunki socjalne dla pracowników, dążenie do demokratycznego zarządzenia organizacją producencką oraz zwiększanie niezależności producentów.

 

V-LABEL dla wegetarian i wegan

To najbardziej popularny międzynarodowy znak wegetariańskiej i wegańskiej żywności na świecie. Symbol V-label umieszczony na produkcie gwarantuje, że jest on w pełni pochodzenia roślinnego i nie zawiera żadnych składników odzwierzęcych. Aby produkt otrzymał takie oznaczenie producent musi ujawnić wszystkie składniki użyte do jego wytworzenia. Co więcej każda późniejsza zmiana w składzie musi zostać zgłoszona do odpowiedniej organizacji wegetariańskiej.

 

Ecolabel

Oznaczenie Ecolabel przyznawane jest przez Komisję Europejską produktom, które spełniają najwyższe normy środowiskowe. Do produktów objętych znakiem zalicza się m.in.: farby, nawozy, środki czystości, tekstylia, pokrycia podłogowe czy usługi hotelarskie. Znak ten gwarantuje, że w procesie produkcji końcowej produktu i przetwarzania surowców zminimalizowano negatywny wpływ tych procesów na środowisko.

 

100% organic

Oprócz pojawiających się oznaczeń „bio” i „eko”, które nie zawsze gwarantują w pełni ekologiczne produkty, coraz częściej na żywności pojawia się napis „organic” lub „100% organic”. W Polsce nie funkcjonuje certyfikat, który żywność organiczną oznaczałby takim znakiem. Dlatego przede wszystkim trzeba ufać certyfikowanym produktom.

 

Jednak żywność bez certyfikatów, z oznaczeniami typu „organic”, często jest zdrowsza niż inne dostępne na rynku, bo komponowana z lepszej jakości produktów – ma to jednak odbicie w wyższej cenie.