Nowe zdjęcie

Akcje charytatywne

/ Firma / Odpowiedzialny biznes / Akcje charytatywne

Budowanie relacji z Klientem nie oznacza dla nas jedynie tworzenia coraz lepszych sklepów, ale także pomoc tym, którzy potrzebują naszego wsparcia w innej postaci.

A potrzeb jest bardzo wiele. W miarę możliwości nasza firma pomaga tym, którzy najbardziej potrzebują wsparcia.

Od lat związani jesteśmy z ogólnopolskimi akcjami charytatywnymi, których organizatorem jest Federacja Polskich Banków Żywności oraz Caritas. Co roku, przed świętami Wielkanocy oraz Bożego Narodzenia, na terenie naszych sklepów wspólnie organizujemy zbiórki żywności, które trafiają do potrzebujących rodzin. W roku 2007 pierwszy raz każdy mieszkaniec Polski mógł przyłączyć się do tej akcji dzięki naszemu sklepowi internetowemu.

Wspólnie z naszą fundacją i Klientami, organizujemy zbiórki dla okolicznych szkół. W ramach nich przekazujemy owoce, wodę, artykuły szkolne do okolicznych placówek.

Wspieramy także inne drobne działania, których celem jest bezpośrednia pomoc ludziom potrzebującym lub poprzez organizacje do tego powołane.

Nowe zdjęcie