Nowe zdjęcie

Fundacja Piotr i Paweł „Radość Dzieciom”

/ Firma / Odpowiedzialny biznes / Fundacja Piotr i Paweł „Radość Dzieciom”

Fundacja Piotr i Paweł „Radość Dzieciom” powstała w 2009 z myślą o potrzebujących dzieciach .

Posiada statut OPP.

Fundacja wspiera dzieci chore, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej bądź rodzinnej. Promuje zdrowe odżywianie, które wspiera odpowiedni rozwój od najmłodszych lat.

Jak sama nazwa fundacji wskazuje, organizacja ma na celu niesienie  radości dzieciakom. Dlatego duża część pracy fundacji koncentruje się na ich rozwoju i wspieraniu w ich talentach. Dedykowany temu program Orzełki  pomaga dzieciakom szczególnie uzdolnionym, w różnych obszarach.

Orzełki to wsparcie przede wszystkim finansowe bądź rzeczowe, niezbędne do wspierania talentu dziecka bądź grup dzieci ( w ramach zespołów sportowych, klubów itp.).

Fundacja wspiera również akcje dla szkół, organizacji, mające na celu rozwijanie dzieci zarówno intelektualnie jak i fizycznie.

Fundacja Piotr i Paweł „Radość Dzieciom”  działa na rynku dzięki środkom, które sama pozyskuje bądź dzięki działaniom, które organizuje. Nie posiada pracowników etatowych, pracownicy sieci Piotr i Paweł działają na zasadach wolontariatu pracowniczego.

Głównym źródłem finansowania  działań jest coroczna akcja Dzieci Dzieciom, w ramach której dzieci współtworzą pewne dzieła, a supermarkety Piotr i Paweł pomagają w ich sprzedaży.

Dowiedz się więcej o Fundacji

Nowe zdjęcie